4. Oprava sochy sv. jana Nepomuckého na Zlíchově

07/12/2016
Zasedání konané dne 23. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2016
Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a obnovu památek

Oprava sochy sv. jana Nepomuckého na Zlíchově

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. inforamce o opravě sochy sv. Jana Nepomuského na Zlíchově

Navrhuje:

  1. pozvat faráře farnosti u kostele sv. Filipa a Jakuba Mgr. Josefa Ptáčka na jedno z příštích zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě