1. Diskuze, různé

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2016
Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a obnovu památek

Diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. – informace o proběhlé akci na Malostranském hřbitově dne 30.10.2016 – v rámci svátku všech zemřelých (PhDr. Sternová Ph. D.)

    – informace o proběhlé akci ve Švandově divadle – Mime Prague.

  2. hlášení o činnosti KC Praha 5 za 3. Q. roku 2016 (zpracovala Bc. Malíková, ředitelka )

  3. informace o majitelých bývalých kinosálů na území MČ Praha 5

  4. cenové nabídky maleb na stěny dvorany radnice v ulici Štefánikově 13,15

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě