7. Diskuze, různé

Zasedání konané dne 15. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Podporuje:

  1. záměr Rady MČ Praha 5 konání akce Rio v Praze 5 a navrhuje podpořit finančně akci. Vstup na akci pro všechny zdarma.

Nedoporučuje:

  1. finanční podporu žádosti o spolupořadatelství akce Prague Pride 2016

Bere na vědomí:

  1. – informaci předsedy komise MUDr. M. Bednáře o situaci usedlosti Cibulka

    – informace o projektu slavnostního osvětlení kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově vč. zřízení kamerového bodu a opravy sochy sv. Jana Nepomuckého na skalním útesu poblíž kostela

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy