6. Pomník padlým při Pražském povstání v roce 1945 – Zlíchov

Zasedání konané dne 15. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Pomník padlým při Pražském povstání v roce 1945 – Zlíchov

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. P. Spisara o přípravě materálu ke schválení Radě MČ Praha 5 – oprava a doplnění stávajícího pomníku – T: 22.6.2016 

    Informaci Ing. arch. Hamanové o  výtvarné soutěži na doplnění desek se jmény padlých.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy