5. Portheimka – rekonstrukce – vize do budoucnosti

Zasedání konané dne 15. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Portheimka – rekonstrukce – vize do budoucnosti

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informace radního Ing. P. Richtera o VŘ na projekt rekonstrukce barokně secesní budovy Portheimka na podkladě schváleného ideového záměru využití prostor 

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy