4. Program regenerace památkové zóny Smíchov

Zasedání konané dne 15. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Program regenerace památkové zóny Smíchov

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. – informace od zástupce starosty Bc. L. Herolda o záměru podání přihlášky do programu regenerace památek v roce 2016 na rok 2017.

    – Přípravu materiálu ke schválení do Rady MČ Praha 5 vč. finančního krytí na rok 2016

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy