3. Radlická kulturní sportovna a Truhlárna

Zasedání konané dne 15. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Radlická kulturní sportovna a Truhlárna

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informace od nájemce prostor BC. Žďárského o strategii vývoje a budoucí programové náplni obou prostor

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy