1. Schválení zápisu 2. a 3. zasedání Komise kulturní a obnovy památek

Zasedání konané dne 15. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2016
Předkladatel: 0

Schválení zápisu 2. a 3. zasedání Komise kulturní a obnovy památek

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. zápisu 2. a 3. zasedání Komise kulturní a obnovy památek

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy