7. Diskuze, různé

Zasedání konané dne 31. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Doporučuje:

  1. Radě MČ Praha 5 na udělení čestného občenství antropologovi prof. Vlčkovi – in memoriam

Usnesení bylo schváleno 6/0/ hlasy