4. Oprava památníku padlým při Pražském povstání v roce 1945 – Zlíchov

Zasedání konané dne 31. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Oprava památníku padlým při Pražském povstání v roce 1945 – Zlíchov

Komise kulturní a obnovy památek

Žádá:

  1. Radu MČ Praha 5 schálit záměr opravy památníku padlým při Pražském povstání v roce 1945 dle konzultace s právním oddělením MČ Praha 5

Ukládá:

  1. ve spolupráci s OLEG a na podkladech oddělení kultury vyhlásit výběrové řízení na opravu pomníku a doplnění desek se jmény padlých
    Termín plnění: 29. 7. 2016
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy