3. Čínský pavilon v parku Cibulka

Zasedání konané dne 31. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Čínský pavilon v parku Cibulka

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informace Mgr. Kleina z právního oddělení týkající se Čínského pavilonu v parku Cibulka

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy