2. Program regenerace památkové zóny Praha 5 – Smíchov

17/06/2016
Zasedání konané dne 31. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Program regenerace památkové zóny Praha 5 – Smíchov

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informace Ing. Sedláka z ČVUT o programu regenerace památkové zóny Praha 5 – Smíchov 

Ukládá:

  1. Odboru územního rozvoje připravit přihlášku do programu regenerace pam.zóny Praha 5-Smíchov
    Termín plnění: 29. 7. 2016

Žádá:

  1. Radu MČ Praha 5 odsouhlasit záměr přihlášky MČ Praha 5 do programu regenerace, kdy jako externista bude dohlížet na přihlášku a zpracování programu regenerace Ing. Sedlák

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě