1. Schválení programu 3. zasedání Komise pro kulturu a památky

Zasedání konané dne 31. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2016
Předkladatel: MUDr. Michal Bednář zastupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Schválení programu 3. zasedání Komise pro kulturu a památky

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. program 3. zasedání Komise pro kulturu a památky

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy
po hlasování odchází radní pro kulturu V. Čahoj