19.12.2011 (29)

21/12/2011

29. VŽP 19.12.2011

Místnost 330, ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5 (16:00  – 17:30)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, RNDr. Jan Martinec, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Knap

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, Marek Kukrle

Hosté: Ing. Kučera – (OŽP)

 

Program VŽP:

1/ kontrola a schválení zápisu 28.  VŽP (6/0/0)

2/ schválení programu 29. VŽP (7/0/0)

3/ Informace z KAR

Zástupce KAR  se jednání neúčastnil. (dokumentace na intranetu v dokumentech RMČ a datovém skladu KAR, resp. KOD a KUR)

VŽP diskutoval případy

Ověřovací  studie „Dívčí Hrady“ a „Centrální Smíchov“  viz  https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11868&ts=f35f2f26d2

Ověřovací studie „Park Barrandov“ viz – https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11867&ts=e1568c94df

Ověřovací studie „Smíchov“ (Smíchov Jih)  viz –  https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11862&ts=ce43d7badc

Návrh firmy JRD ke zklidnění dopravy v části ulici Hlubočepská, K Dalejím na vstupu do Prokopského údolí, kde  firmy JRD  staví 8 domků, 39 bytů, a 2 bytové domy – viz \\p5-srv1\KOD\Podklady pro jednání\Podklady pro 20. KOD dne 7.12.2011\hlub.komunikace

Ověřovací studie „Smíchovská náplavka“  – předseda VŽP zaslal na KAR stanovisko komise pro cyklodopravu MHMP, aby  KAR zohlednila v zadání ověřovací studie požadavky páteřní cyklostezky na náplavce a řešení přívozu na Císařskou louku.

VŽP žádá KAR, aby předložila ověřovací studii ihned po zpracování k posouzení na jednání výboru ŽP. (7/0/0)

 

4/ Diskuse akcí VŽP na  1.pololetí  2012

 

VŽP prodiskutoval návrhy akcí na 1. Pololetí:

 

  • leden – Diskuse o přírodním parku Košíře Motol (tzv. „ZOO koutek  a  sportovní areál“ u Šalamounky).
  • únor – Diskuse „Energetické úspory  na radnici Prahy 5?“
  • březen – Diskuse cyklistické dopravy, otevření přívozu náplavka- Císařská louka, pokračování projektu Bezpečné cesty do škol.
  • březen/duben – „Ukliďme Prahu 5“ (Den Země 22.4., Clean up the World)
  • květen/červen  – seminář „Rio+20 a lokální Agenda 21 (nejen) Prahy 5“  –  ve spolupráci s informačním střediskem OSN (před konferencí 20-22.6.2012)

 

Ing. Velek požádal členy VŽP o témata pro články do radničního zpravodaje PĚTKA a reportáže do TVP5 na rok 2012.

 

5/ Různé

 

Ing. Velek pozval členy VŽP na seminář 20.12.2011 o Prokopském a Dalejském údolí.

 

Ing. Dvořák navrhl zlepšit ochranu území Prokopského a Dalejského údolí z hlediska ŽP – navrhl hlídky policie, zabránit poškozování území např. erozí, a podpořit šetrnou dopravu.

 

Ing. Velek informoval o iniciativě ke zlepšení grantových pravidel MČ Prahy 5 pro rok 2012. Ing. Vejmelka projevil zájem o spolupráci.

 

Tajemnice VŽP sestaví přehled ekologických grantů za rok 2010.

Tajemnice VŽP sestaví přehled relevantních úkolů a usnesení VŽP za minulé období 2010-2011.

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě