19.11.2009 (10)

14/01/2010
Zápis č. 10. ze řádného jednání Sociálního výboru konaného dne 19. 11. 2009
Přítomni: Ing. V.Váchová, PhDr. M. Kudrys,  Mgr. L. Vávrová, PhD., B. Alter, R. Peterková, Mgr. J. Koryčová,
Omluveny: J. Matoušková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Tísňová péče AREÍON
4) Termíny zasedání Sociálního výboru v 1. pololetí 2010
5) Různé
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová.
ad 1)
Schválení zápisu z 9. zasedání výboru
Hlasování: 5/0/0
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 5/0/0
ad 3) Tísňová péče AREÍON
Ing. Váchová informovala o dvou žádostech seniorů  o instalaci Tísňové péče  podaných na sociální odbor.  U obou žadatelů bylo provedeno zaměstnanci Sociálního odboru Ú MČ Praha 5 místní šetření a obě žádosti byly doporučeny členům Sociálního výboru k projednání a odsouhlasení.
Členové Sociálního výboru souhlasí s instalací Tísňové péče AREÍON u obou žadatelů. Jejich žádosti budou předány o.s. Život 90 k instalaci zařízení Tísňové péče.
Hlasování:
5/0/0
Ad 4)
Návrh termínů jednání Sociálního výboru v I. pololetí 2010:
leden         21. ledna
únor          18. února
březen       18. března
duben        15. dubna
květen       20. května
červen       17. června
Jednání se uskuteční vždy od 16,00 hod. cca do 18,00 hod. v zasedací místnosti R MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5 (pokud nedojde k případné změně termínu jednání SV).
Hlasování:
5/0/0
Ad 5)
Další jednání Sociálního výboru, plánované na 17. 12. 2009 se neuskuteční, vzhledem k tomu, že v tomto termínu bude probíhat jednání Zastupitelstva MČ Praha 5.
Členové výboru vzali tuto informaci na vědomí.
Příští řádné zasedání je 21. ledna 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ,
Štefánikova 13, 15, Praha 5
Zapsala:  J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová           Dne: 15. 12. 2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě