5. Schválení line-upu dubnového vydání Pětky

Zasedání Redakční rady konané dne 8. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 36/5/2018
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Schválení line-upu dubnového vydání Pětky

Redakční rada

Doporučuje:

  1. v příštím vydání časopisu Pětka téma ” Zlatý lihovar”

    Hlasování: 6/0/2

Schvaluje:

  1. dubnový line-up

    Hlasování: 7/0/1

Doporučuje:

  1. zvětšení formátu Febiofest, ideálně na celou stranu

    Hlasování: 7/0/1

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy