4. Zhodnocení a diskuze nad březnovým vydáním časopisu Pětka

Zasedání Redakční rady konané dne 8. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 36/4/2018
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Zhodnocení a diskuze nad březnovým vydáním časopisu Pětka

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. veškeré zmíněné připomínky

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy