4. Zhodnocení a diskuze nad březnovým vydáním časopisu Pětka

22/03/2018
Zasedání Redakční rady konané dne 8. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 36/4/2018
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Zhodnocení a diskuze nad březnovým vydáním časopisu Pětka

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. veškeré zmíněné připomínky

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě