2. Schválení ověřovatele zápisu z 36. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 8. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 36/2/2018
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Schválení ověřovatele zápisu z 36. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. ověřovatele zápisu z 36. zasedání JUDr. Petra Lachnita

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy