1. Schválení zápisu z 35. zasedání RR

Zasedání Redakční rady konané dne 8. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 36/1/2018
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Schválení zápisu z 35. zasedání RR

Redakční rada

Schvaluje:

  1. zápis z 35. zasedání

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy