7. Schválení termínů pro zasedání RR na leden až červen 2018

Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 33/7/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Schválení termínů pro zasedání RR na leden až červen 2018

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Návržené termíny zasedání RR na leden až červen 2018 – 11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 10.5., 7.6. 

    Hlasování: 6/0/1