6. Inzerce časopisu Pětka – stav po projednání na zasedání Rady MČ P5 – představí Ing. Jitka Drmolová

Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 33/6/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Inzerce časopisu Pětka – stav po projednání na zasedání Rady MČ P5 – představí Ing. Jitka Drmolová

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Informace představené Ing. Jitkou Drmolovou o stavu inzerce časopisu Pětka.

    Hlasování: 7/0/0