4. Zhodnocení a diskuze nad prosincovým vydáním časopisu Pětka a obsahem webového portálu ipetka.cz

Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 33/4/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Zhodnocení a diskuze nad prosincovým vydáním časopisu Pětka a obsahem webového portálu ipetka.cz

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Veškeré zmíněné připomínky.

    Hlasování: 7/0/0

Bere na vědomí:

  1. Informace představené Ing. Ondřejem Velkem o požadavku Kontrolního výboru o zřízení rubriky “Očima zastupitelů” na webovém portálu ipetka.cz

    Hlasování: 7/0/0