3. Schválení programu 33. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 30. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 33/3/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Schválení programu 33. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Program 33. zasedání.

    Hlasování: 7/0/0