6. Stav inzerce časopisu Pětka – představí Ing. Jitka Drmolová

Zasedání Redakční rady konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 30/6/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Stav inzerce časopisu Pětka – představí Ing. Jitka Drmolová

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Informace představené Ing. Jitkou Drmolovou.

    Hlasování: 4/0/0