5. Grafická a obsahová forma iPětky – představí Ing. Jitka Drmolová a Tomáš Kňourek

Zasedání Redakční rady konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 30/5/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Grafická a obsahová forma iPětky – představí Ing. Jitka Drmolová a Tomáš Kňourek

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Informace představené Ing. Jitkou Drmolovou a Tomášem Kňourkem.

    Hlasování: 6/0/0

Žádá:

  1. Ing. Jitku Drmolovou o zaslání linku na iPětku (http://ipetka.cz/) a žádost o podněty ke zlepšení grafické, uživatelské a obsahové formy veškerým zastupitelům a sumarizaci těchto podnětů na příští RR (8.10.2017)

    Hlasování: 6/0/0