5. Grafická a obsahová forma iPětky – představí Ing. Jitka Drmolová a Tomáš Kňourek

14/09/2017
Zasedání Redakční rady konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 30/5/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Grafická a obsahová forma iPětky – představí Ing. Jitka Drmolová a Tomáš Kňourek

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Informace představené Ing. Jitkou Drmolovou a Tomášem Kňourkem.

    Hlasování: 6/0/0

Žádá:

  1. Ing. Jitku Drmolovou o zaslání linku na iPětku (http://ipetka.cz/) a žádost o podněty ke zlepšení grafické, uživatelské a obsahové formy veškerým zastupitelům a sumarizaci těchto podnětů na příští RR (8.10.2017)

    Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě