2. Schválení ověřovatele zápisu z 30. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 30/2/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Schválení ověřovatele zápisu z 30. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele JUDr. Petra Lachnita.

    Hlasování: 5/0/0