8. Samostatné vydání prosincového a lednového čísla časopisu Pětka – představí šéfredaktor Tomáš Kňourek

Zasedání Redakční rady konané dne 3. 8. 2017 jako řádné
číslo usnesení 29/8/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Samostatné vydání prosincového a lednového čísla časopisu Pětka – představí šéfredaktor Tomáš Kňourek

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Informace představené šéfredaktorem Tomášem Kňourkem ohledně změny vydávání místo zimního dvojčísla na samostatné vydání prosincového a lednového čísla.

    Hlasování: 4/0/0

Žádá:

  1. RMČ o zvážení možnosti vydání zvláštního prosincového a lednového vydání časopisu Pětka.

    Hlasování: 4/0/0

Žádá:

  1. Oddělení PR, tiskového a protokolu o informaci k řešení této záležitosti do dalšího zasedání, tj. k 7.9.2017.

    Hlasování: 4/0/0