5. Grafická a obsahová forma iPětky – představí Ing.Jitka Drmolová a Bc. Jakub Večerka

Zasedání Redakční rady konané dne 3. 8. 2017 jako řádné
číslo usnesení 29/5/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Grafická a obsahová forma iPětky – představí Ing.Jitka Drmolová a Bc. Jakub Večerka

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Informace představené Ing. Jitkou Drmolovou a Bc. Jakubem Večerkou.

    Hlasování: 4/0/0

Žádá:

  1. Ing. Jitku Drmolovou o zaslání funkčního linku beta verze iPětky a následné zaslání linku veškerým zastupitelům MČ Praha 5.

    Hlasování: 4/0/0