3. Schválení programu z 29. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 3. 8. 2017 jako řádné
číslo usnesení 29/3/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

Schválení programu z 29. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Program 29. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0