5. Různé

Zasedání Redakční rady konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 26/5/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

5. Různé

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Ondřej Kreidl bude na příštím zasedání RR dne 11. května 2017 informovat o aktuálním stavu přípravy webového portálu Prahy 5 a s tím souvisejícího portálu iPětka.cz. 

    Hlasování: 4/0/0