3. Schválení programu 26. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 26/3/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

3. Schválení programu 26. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Program 26. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0