2. Schválení ověřovatele zápisu z 26. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 26/2/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

2. Schválení ověřovatele zápisu z 26. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele Ondřeje Kreidla.

    Hlasování: 4/0/0