1. Schválení zápisu z 25. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 6. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 26/1/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

1. Schválení zápisu z 25. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Zápis z 25. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0