6. Různé

Zasedání Redakční rady konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 25/6/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

6. Různé

Redakční rada

Doporučuje RMČ:

  1. Vyžádat si z Odboru KST finální verzi dubnového čísla Pětky.

    Hlasování: 5/0/1