5. Schválení line-upu dubnové Pětky

Zasedání Redakční rady konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 25/5/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

5. Schválení line-upu dubnové Pětky

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Line-up představený šéfredaktorem Pětky Tomášem Kňourkem.

    Hlasování: 5/0/1

Žádá:

  1. Redakci Pětky, aby místo úvodníku starosty byl trvale zařazen úvodník šéfredaktora.

    Hlasování: 5/0/1