4. Návrh na úpravu statutu komise RR – představí Mgr. Petra Komárková

Zasedání Redakční rady konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 25/4/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

4. Návrh na úpravu statutu komise RR – představí Mgr. Petra Komárková

Redakční rada

Žádá:

  1. Radu MČ Praha 5 o schválení doplněného statutu (článek 2, odstavec 4):

    Redakční rada se zabývá vyvážeností, objektivitou a zaměřením médií úřadu na cílové skupiny. Line-up časopisu Pětka (dále jen časopis) odsouhlasený Redakční radou je závazný pro redakci časopisu a to vždy pro jeho dané číslo. Případné změny či doplnění line-upu jsou možné pouze po odsouhlasení Redakční radou a to i hlasováním per rollam.

    Hlasování: 6/0/0