3. Schválení programu 25. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 25/3/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

3. Schválení programu 25. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Program 25. zasedání RR. 

    Hlasování: 5/0/0