2. Schválení ověřovatele zápisu z 25. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 25/2/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

2. Schválení ověřovatele zápisu z 25. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele Ondřeje Kreidla.

    Hlasování: 5/0/0