1. Schválení zápisu z 24. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 25/1/2017
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 24. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Zápis z 24. zasedání RR.

    Hlasování: 5/0/0