6. Různé: Doporučení Finančního výboru Redakční radě MČ Praha 5, aby se zabývala posouzením výhodnosti smlouvy na grafickou úpravu radničního časopisu Pětka.

14/12/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 24. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/6/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

6. Různé:
Doporučení Finančního výboru Redakční radě MČ Praha 5, aby se zabývala posouzením výhodnosti smlouvy na grafickou úpravu radničního časopisu Pětka.

Redakční rada

Pověřuje:

  1. Svoji tajemnici Mgr. Ivonu Bromovou, aby informovala tajemnici Finančního výboru Vendulku Hášovou o tom, že jeho doporučení bylo postoupeno Odboru KST.

Poznámka: podle vyjádření předsedkyně komise RR Mgr. Petry Komárkové (po jednání se starostou Prahy 5 MUDr. Radkem Klímou) je tato věc již v řešení a měla by být projednána v RMČ Praha 5 na jejím příštím zasedání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě