6. Různé: Doporučení Finančního výboru Redakční radě MČ Praha 5, aby se zabývala posouzením výhodnosti smlouvy na grafickou úpravu radničního časopisu Pětka.

Zasedání Redakční rady konané dne 24. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/6/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

6. Různé:
Doporučení Finančního výboru Redakční radě MČ Praha 5, aby se zabývala posouzením výhodnosti smlouvy na grafickou úpravu radničního časopisu Pětka.

Redakční rada

Pověřuje:

  1. Svoji tajemnici Mgr. Ivonu Bromovou, aby informovala tajemnici Finančního výboru Vendulku Hášovou o tom, že jeho doporučení bylo postoupeno Odboru KST.

Poznámka: podle vyjádření předsedkyně komise RR Mgr. Petry Komárkové (po jednání se starostou Prahy 5 MUDr. Radkem Klímou) je tato věc již v řešení a měla by být projednána v RMČ Praha 5 na jejím příštím zasedání.