5. Schválení termínů na zasedání RR v 1. pololetí 2017

Zasedání Redakční rady konané dne 24. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/5/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

5. Schválení termínů na zasedání RR v 1. pololetí 2017

Redakční rada

Schvaluje:

 1. Na svá další zasedání tyto termíny:

  5.1.

  2.2.

  2.3.

  30.3.

  4.5.

  2.6.

  Hlasování: 4/0/0/

Poznámka: finální verze Pětky se bude schvalovat e-mailem a komise RR se bude zpravidla scházet jen na projednání line-upu.