3. Schválení programu 22. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 24. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/3/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

3. Schválení programu 22. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Program 22. zasedání RR.

    Hllasování: 4/0/0