1. Schválení zápisu z 21. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 24. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 22/1/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 21. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Zápis z 21. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0