5. Různé: Prověření termínů zářijových zasedání RR: 02.9.2016, 26.9.2016 a 29.9.2016

Zasedání Redakční rady konané dne 25. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/5/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

5. Různé:
Prověření termínů zářijových zasedání RR: 02.9.2016, 26.9.2016 a 29.9.2016

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Jako zářijové termíny na svá zasedání tyto dny:

    2.9. a 22.9.2016

    Hlasování: 5/0/0