4. Line-up zářijového čísla Pětka pro vás (bez konkrétních vypracovaných článků)

Zasedání Redakční rady konané dne 4. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 17/4/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

4. Line-up zářijového čísla Pětka pro vás (bez konkrétních vypracovaných článků)

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Line-up představený redaktorem Pětky pro vás Tomášem Kňourkem.

    Hlasování: 5/0/0

Schvaluje:

  1. V rubrice Fórum budou uvedena loga místo fotografií.

    Hlasování: 5/0/0

Host: Tomáš Kňourek – redaktor Pětky pro vás