3. Schválení programu 17. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 4. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

3. Schválení programu 17. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Program 17. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0