1. Schválení zápisu z 16. zasedání

Zasedání Redakční rady konané dne 4. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 16. zasedání

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Zápis z 16. zasedání RR.

    Hlasování: 4/0/0