7. Různé

Zasedání Redakční rady konané dne 26. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/7/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

7. Různé

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Od 14. zasedání se bude RR scházet již od 9:00.

    Hlasování: 6/0/0