5. Personální představení nové redakce radničního periodika Pětka pro vás

Zasedání Redakční rady konané dne 26. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

5. Personální představení nové redakce radničního periodika Pětka pro vás

Redakční rada

Bere na vědomí:

  1. Představení nové šéfredaktorky Jitky Musilové.

    Hlasování: 6/0/0