4. Schválení statutu RR

Zasedání Redakční rady konané dne 26. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2016
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

4. Schválení statutu RR

Redakční rada

Schvaluje:

  1. Statut RR.

    Hlasování: 6/0/0